Filters
Close

Adatvédelmi nyilatkozat

A teljes dokumentum letöltheto itt.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerzodés teljesítése és a szerzodés feltételeinek késobbi bizonyítása érdekében tároljuk.

A Szoftver Trade Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített eloírásokat. Az érintettek megadott személyes adataik alábbiak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerzodés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként muködik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megorizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.A felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tole elvárhatót megteszünk, különös tekintettel a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlésiszolgáltató adatkezelésének különös feltételeirol, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet eloírásaira.

Az ügyfelek adatait mint Adatkezelo - tárolhatjuk, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatjuk. A felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használjuk fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszunése vagy a felhasználó kérésére kötelesek vagyunk megsemmisíteni.

A weboldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezeknek a célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegu, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmu azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor - például megrendelok kitöltése - a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Szoftver Trade Kft. a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetové, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

Weblapjainkon a személyi adatoktól eltéro, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyujtünk, ezek azonban a felhasználók számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezok IP címe, böngészojének típusa, egyes cookie információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen webhelyrol érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a Szoftver Trade Kft.-t. Ezeket a személyesnek tekintheto (de nem személyi-) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és tároljuk. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak.

Amennyiben egy felhasználó az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetoen jár el, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk kezdeményezzük azonosítását.

Internetes oldalainkról olyan, a Szoftver Trade Kft. helyes muködéséért felelos web alapú (szkript)programok, cookie-k és illesztoeszközök (plugin-ok) kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek felhasználóink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelosségtol elhatároljuk magunkat.

Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság munkatársához fordulhat az alábbi elérhetoségeken keresztül.

Szoftver Trade Kft.

Postacím: 1172 Budapest, Diadal utca 54/1

E-mail: info@szoftvertrade.hu

 

Jogérvényesítési lehetoségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu